Adreça: C/Rambla Catalunya, 120 3º 3ª (08008 Barcelona)
Telèfon: 934 553 639              Email:  info@ac5-online.com

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS. 

AC5 Associats és un equip de professionals de la psicologia que ofereix serveis d'avaluació, intervenció, supervisió i assessorament en l'àmbit de la psicologia clínica, educativa-psicopedagògica i jurídica-forense.

ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, proveïda de CIF 73259443G, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L'entitat informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Per tant, l'activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat de la societat esmentada, propietària d'aquest domini i que opera amb la marca ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS atenent per qüestions comercials i administratives a l'adreça següent:

 

Rambla de Catalunya, nº 120, 3er 3ª

08008 Barcelona

1. CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Política de privacitat en la versió publicada per ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, en el mateix moment en que l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

 

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS.

ASSUMPCIÓ MOLINA BARTUMEUS, no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent d'altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o no usar malament un vincle, tant en connectar-se a la web de ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, com en accedir a la informació d'altres webs des de la web de ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS.

 

3. VINCLES O ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle www.ac5-online.com des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, ASSUMPCIÓ MOLINA BARTUMEUS, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

 

4. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

L'informem que utilitzem cookies per tal de millorar l'experiència de navegació a la nostra web i prestar-li un millor servei. Per obtenir més informació sobre les cookies i de com les utilitzem, si us plau llegiu la nostra Política de Cookies.

 

5. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. Així mateix ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació, serveis i tarifes i un altre de venda de productes, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

 

6. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLIDA TÈCNICA O DE CONTINGUT

ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre classe de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d'altres components nocius , sense perjudici que ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, realitza els seus millors esforços en evitar aquesta mena d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

7. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, així com els continguts abocats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual quedant per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com els seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en la website i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, o de terceres persones titulars de les mateixes que han autoritzat degudament la seva inclusió en la website.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment d'allò que s'assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors, dispositius USB - Pen drive o smartphones), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i el resta d'expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, és lliure de limitar l'accés a les pàgines Web, i la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que mitjançant les seves pàgines web puguin vessar a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on per la naturalesa de els serveis o continguts allò fos possible, s'entén que autoritzen a ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors, dispositius USB - Pen drive o smartphones), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris d'aquesta classe, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de ASSUMPCIÓ MOLINA BARTUMEUS

D'acord amb el que s'assenyala en el paràgraf anterior, ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de observacions, opinions o comentaris com aquests, per tal d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol classe de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS, no assumirà cap mena de responsabilitat al davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de terceres persones a els quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de les websites de ASUNCIÓN MOLINA BARTUMEUS.